Klachtenprocedure

Indien je niet tevreden bent van je loopbaanbegeleiding kan je dit melden volgens volgende procedure: Een eerste stap is je klacht bespreekbaar maken met de loopbaancoach van ennu-loopbaancentrum of door een mail te sturen naar katja.kestens@ennu.be. Er wordt binnen de week gezocht naar een oplossingsgerichte aanpak.

Indien we niet tot een oplossing gekomen zijn kan je contact opnemen met VDAB via een invulformulier www.vdab.be/klachten. Dit klachtenformulier vind je ook terug op de website van vdab.be onder de rubriek ‘Begeleiding en oriëntatie’- loopbaanbegeleiding.

In een laatste stap van de procedure, als je niet tevreden bent over de wijze waarop VDAB je klacht behandeld heeft, kan je contact opnemen met de Vlaamse Ombudsdienst van de Vlaamse Overheid, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel, 0800 240 50, info@vlaamseombudsdienst.be